AVK Finland Oy / Furnes

| Ilmailunkatu 21 • 33900 Tampere • SUOMI

Puh: +358 40 511 0199 | juuso.tuusa@avk.dk

Afdeling Furnes er beliggende i Stange kommune.
Støberiet er bygget op omkring en automatisk Heinrich Wagner-Sinto formlinje. Formlinjen har stor kapacitet og kassestørrelsen er 1000x1000x300/200 . Smeltningen finder sted i to 6 tons elektriske smelteovne og udstøbningen sker fra en støbeautomat. Støberiet har et moderne laboratorium med spektograf. Modellerne laves på eget modelværksted. Hele produktionsanlægget bliver kontinuerligt opdateret og vedligeholdt.