AVK Finland Oy / Furnes

| Ilmailunkatu 21 • 33900 Tampere • SUOMI

Puh: +358 40 511 0199 | juuso.tuusa@avk.dk

Hyvän tuloksen varmistamiseksi on tärkeää, että asennustyö tehdään tarkasti sekä että tien pinnoitteen laatu on oikea.

  • Säätöruuveja käytetään pitämään kehystä ylhäällä asennusprosessin aikana.
  • Kaikki betonin ja kehyksen välissä oleva irtonainen massa on poistettava.
  • Kehys lasketaan siihen sopivaan massaan suhteessa sijaintiin ja liikennekuormitukseen.
  • Säätöruuvit poistetaan, kun laipan alla oleva massa on kovettunut.
  • Ei liikennettä ennen kuin massa on kovettunut, katso toimittajan ohje. 

Tarkista, että kehyksen tukipinta on edelleen tasainen asennustyön jälkeen sekä sen jälkeen, kun se on ollut käytössä jonkin aikaa.

Mahdollisissa vajoamistapauksissa kehys on tarvittaessa säädettävä uudelleen, jotta tukipinta olisi tasainen.