AVK Finland Oy / Furnes

| Ilmailunkatu 21 • 33900 Tampere • SUOMI

Puh: +358 40 511 0199 | juuso.tuusa@avk.dk

Leveringsvilkår


Komplette leveringsbetingelser finder du her som Pdf fil.

Vis Pdf fil: Almindelige leveringsbetingelser NLG 95
NLG 95
Almindelige leveringsbetingelser for støbegods mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Betingelserne angiver at være begrænset til leverancer inden for de nordiske lande. Dette skyldes, at betingelserne udgives af industriorganisationerne i disse lande på dansk, finsk, norsk og svensk. Betingelserne udgives imidlertid tillige på engelsk og tysk under betegnelsen NLG 95 E og NLG 95 D og kan i disse versioner anvendes ved handel uden for Norden.