AVK Finland Oy / Furnes

| Ilmailunkatu 21 • 33900 Tampere • SUOMI

Puh: +358 40 511 0199 | juuso.tuusa@avk.dk

AVK Finland Oy – Kestävä kehitys tulevaisuutta varten

Globaali toiminta vaatii korkeat eettiset periaatteet. Kaikissa toimissamme, läpi koko organisaatiomme, noudatamme YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joissa määritellään perusarvoja seuraaville aloille:

  • Ihmisoikeudet
  • Työelämä
  • Ympäristö
  • Korruption vastaisuus

Katso lisää periaatteistamme esitteestä: