AVK Finland Oy / Furnes

| Ilmailunkatu 21 • 33900 Tampere • SUOMI

Puh: +358 40 511 0199 | juuso.tuusa@avk.dk

Varmistaaksemme toimituksemme kaivotuotteemme suunnitellaan ja valmistetaan euronormin EN 124 mukaisesti:
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type testing, marking, quality control.

Huomautamme tärkeistä normissa olevista kohdista.

Lisääntynyt liikenne vaatii tämän lisäksi liikennekuormituksen arviointia. Lisätäksemme turvallisuutta ja kaivotuotteiden kestoikää olemme EN 124:ssä olevien ryhmien lisäksi käyttö- ja huolto-ohjelmassamme määritelleet neljä kaivotuotekategoriaa.

Suunniteltu käyttö ja huolto
Uusia teitä suunniteltaessa sekä asfaltoinnissa suosittelemme tien liikennekuormituksen arviointia.
Alla olevasta taulukosta voit valita sopivan tuotteen mahdollisten käyttötilanteiden mukaisesti.

 

 Tilanne
 Kategoria
 Akuuttinen tarve  Uratiivisteellä varustettu huoltokansi
 Kevyt liikennekuormitus  BASIC Yksinkertaiset kehykset ja kannet
 Keskimääräinen liikennekuormitus      REGULAR Lukolla ja vaimennustiivisteellä varustettu kansi
 Raskas liikennekuormitus  LongLife / Premium Lukolla ja uratiivisteellä varustettu kansi

 


Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 Ryhmä 6
Luokka A15 (A30) B125 C250 D400 E600 F900
Raskas liikenne LongLife
Premium
Keskimääräinen liikenne REGULAR
Kevyt liikenne BASIC BASIC BASIC BASIC
Kuormitus 15 kN 125 kN 250 kN 400 kN 600 kN 900 kN
Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden alueet Jalankulkijoiden, parkkipaikkojen ym. alueet Enintään 0,5 m ja 0,2 m reunakivistä olevat tiealueet. Kaikenlaisten ajoneuvojen ajokaista ja parkkipaikat. Raskaan kuormituksen alueet. Esim. satama-alueet ja lentokentät. Erittäin raskaan kuormituksen alueet, esim. lentokentät.

Materiaalit
Toimitamme erilaisista valurautalaaduista valmistettuja kaivotuotteita

Harmaavalurauta Pallografiittivalurauta
Kuvissa näkyy näiden materiaalien
mikrorakenne.
Nimike Laatu Standardi Myötöraja minRp 02 N/mm2 Murtolujuus
Min RmN/mm2
Vetolujuus %
Harmaavalurauta EN-GJL-200 NS-EN 1561 200 0,8-0,3
Pallografiittivalurauta EN-GJS-500-7 NS-EN 1563 320 500 7

Muut materiaaleja koskevat tekniset erittelyt löytyvät materiaalistandardeista.


Katukaivon kehyksissä / ritilöissä ja kaivon kehyksissä / kansissa olevat materiaalit

Kaivon kehykset / kannet ja katukaivon kehykset / ritilät
Ritilöitä lukuunottamatta kaivon kehysten / kansien ja katukaivon kehysten / ritilöiden on oltava:

A. Harmaavalurautaa
B. Pallografiittivalurautaa
C. Valuterästä
D: Valssattua terästä
E. Jotakin yllä mainituista ja betonia
F. Teräsvahvistettua betonia

Huom.! Valssatun teräksen käyttö on sallittua vain, jos se on riittävästi suojattu korroosiota vastaan.

Ritilät
Ritilöiden on oltava:

G. Harmaavalurautaa
H. Pallografiittivalurautaa
I. Valuterästä


Ritilän / kannen varmistus kehykseen 
Ritilä tai kansi varmistetaan kehykseen, jotta ne vastaisivat alueen liikenneoloja –
Määritelty luokittelussa ja käyttöalueissa. Tämän voi saavuttaa yhdellä seuraavista toimenpiteistä.

 

 


 

Kuvion syvyys ja kulutuspinta
Uudesta massiivisesta valuraudasta tai valuteräksestä valmistetuissa kaivon kehyksissä ja kansissa on oltava kuvion syvyys.

 

Luokat A15, B125 ja C250:  2-6 mm
Luokat D400, E600 ja F900:  3-8 mm

 

Kuvion kulutuspinnan on oltava 10-70% kulutuspinnan kokonaispinta-alasta.

Näiden kohtien lisäksi normi ottaa kantaa kaikkiin asiaankuuluviin kohtiin, jotka koskevat suunnittelua, tyyppitestausta, merkintää sekä tuotteiden laadunvalvontaa.

Suosittelemme, että teet valintasi alla olevien kohtien perusteella:

1. Kaivotyyppi (vesi, viemäri, FV tms.) Kaivon kulutuspinnan on oltava 10-70% kulutuspinnan kokonaispinta-alasta.
2. Kaivon koko ja materiaali
3. Kehystyyppi (kelluva, kiinteä, pyöreä tai 4-lt ym.)
4. Kansityyppi (lukolla tai ilman, tiivisteellä tai ilman jne.)